Lật thẻ bài siêu cấpLật thẻ bài siêu cấp

sẽ diễn ra vào ngày

29/10/2020

vào lúc

00h00’ – 23h59’

Tích cực tích điểm và chờ đến ngày gank quà nhé