SĂN NGAY hơn 4,5 triệu giải thưởng SĂN NGAY hơn 4,5 triệu giải thưởng
HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI
BẢNG XẾP HẠNG
Tuần 12
Hạng 2
khanhthanh

1255

khanhthanh

Hạng 1
Quý Long Nguyễn

1494

Quý Long Nguyễn

Hạng 3
khanhchi3001

1206

khanhchi3001

4.
Pé Heo

Pé Heo

1043
5.
angekdangg48

angekdangg48

725
6.
M.Phương

M.Phương

437
7.
Trân Châu

Trân Châu

420
8.
Phi Long  Phi Long

Phi Long Phi Long

419
9.
Lê Định

Lê Định

388
10.
Proplayer6017

Proplayer6017

381
11.
superfranky111

superfranky111

273
12.
Giang Gold

Giang Gold

259
13.
Thuhuong123

Thuhuong123

254
14.
Nhatminh24

Nhatminh24

238
15.
VN-ALTER

VN-ALTER

227
16.
Minh Quangg

Minh Quangg

216
17.
Nhựt Trường

Nhựt Trường

208
18.
Thiện Nhân Nguyễn

Thiện Nhân Nguyễn

207
19.
lieuvandat2000

lieuvandat2000

206
20.
Toàn Vì

Toàn Vì

200
21.
VÕ Minh

VÕ Minh

196
22.
Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

194
23.
Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

189
24.
Phan Đình Thắng

Phan Đình Thắng

179
25.
Nguyên  Trần

Nguyên Trần

174
BẢNG THÔNG BÁO
angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

angekdangg48

angekdangg48 vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng