SĂN NGAY hơn 4,5 triệu giải thưởng SĂN NGAY hơn 4,5 triệu giải thưởng
HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI
BẢNG XẾP HẠNG
Tuần 11
Hạng 2
Nguyễn Thiện

504

Nguyễn Thiện

Hạng 1
We Bare Bears

1622

We Bare Bears

Hạng 3
chleng

462

chleng

4.
giayvebua993

giayvebua993

420
5.
Bá Hoàng Nguyễn

Bá Hoàng Nguyễn

313
6.
Minh Hải Hải

Minh Hải Hải

271
7.
Hưng Hưng

Hưng Hưng

265
8.
Tuấn Anh Phạm

Tuấn Anh Phạm

263
9.
lamngu1

lamngu1

253
10.
Nguyễn Tâm

Nguyễn Tâm

222
11.
thanhtu1522002

thanhtu1522002

211
12.
¿Make¿Color¿

¿Make¿Color¿

204
13.
Phạm Tùng

Phạm Tùng

192
14.
Tú Lự

Tú Lự

179
15.
kiên nguyễn

kiên nguyễn

170
16.
Thảnh Đao Thị

Thảnh Đao Thị

167
17.
Khanh Nguyễn

Khanh Nguyễn

157
18.
Dangnguyen2k5

Dangnguyen2k5

151
19.
tunanci123

tunanci123

149
20.
bobeo96

bobeo96

147
21.
EruMiru

EruMiru

140
22.
Minh Huy Nguyễn Đại

Minh Huy Nguyễn Đại

120
23.
Ngọc Hiệp

Ngọc Hiệp

119
24.
Đạt Nguyễn

Đạt Nguyễn

113
25.
Gia Huyy

Gia Huyy

112
BẢNG THÔNG BÁO
Linh Phương

Linh Phương vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Linh Phương

Linh Phương vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Linh Phương

Linh Phương vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Linh Phương

Linh Phương vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Linh Phương

Linh Phương vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Linh Phương

Linh Phương vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Linh Phương

Linh Phương vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Linh Phương

Linh Phương vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Linh Phương

Linh Phương vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Linh Phương

Linh Phương vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Quý Long Nguyễn

Quý Long Nguyễn vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày