SĂN NGAY hơn 4,5 triệu giải thưởng SĂN NGAY hơn 4,5 triệu giải thưởng
HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI
BẢNG XẾP HẠNG
Tuần 2
Hạng 2
pvt0590

2391

pvt0590

Hạng 1
Huu Anh Nhan Pham

2413

Huu Anh Nhan Pham

Hạng 3
datnguyen1301

2105

datnguyen1301

4.
Thuhuong123

Thuhuong123

897
5.
Huyền Huyền

Huyền Huyền

589
6.
thanhtoan.2018

thanhtoan.2018

570
7.
ducanhlsz1

ducanhlsz1

434
8.
Nozack

Nozack

139
9.
Huy123456h

Huy123456h

120
10.
Tuan Nguyen Huu

Tuan Nguyen Huu

119
11.
UnLui

UnLui

110
12.
Duc Anh Nè

Duc Anh Nè

109
13.
Minhchien

Minhchien

108
14.
Nhựt Trường

Nhựt Trường

107
15.
Nguyenhuan123

Nguyenhuan123

96
16.
Nguyen Vinh

Nguyen Vinh

96
17.
Đỗ Minh Quân

Đỗ Minh Quân

88
18.
samsung8m1

samsung8m1

85
19.
Trắng Thị Quyên

Trắng Thị Quyên

83
20.
Nguyễn Yến Xuân

Nguyễn Yến Xuân

82
21.
Tamconmeo124

Tamconmeo124

80
22.
Tquygaming

Tquygaming

75
23.
291VsonV0

291VsonV0

67
24.
Lê Minh Huy

Lê Minh Huy

59
25.
minhvu

minhvu

58
BẢNG THÔNG BÁO
Game Bimut

Game Bimut vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Nguyễn Đức

Nguyễn Đức vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Giáp Quốc Nủi

Giáp Quốc Nủi vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Nguyễn Tùng

Nguyễn Tùng vừa nhận phần thưởng là Mảnh tướng

Kim Nụ

Kim Nụ vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Nguyễn Bằng

Nguyễn Bằng vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Khải Trưởng.

Khải Trưởng. vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Thanh Phúc Cao Nguyễn

Thanh Phúc Cao Nguyễn vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Diem Diem

Diem Diem vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Diem Diem

Diem Diem vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục

Diem Diem

Diem Diem vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Nguyễn Khánh

Nguyễn Khánh vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Thịnh_a1

Thịnh_a1 vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Le Tuan Anh

Le Tuan Anh vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Thịnh_a1

Thịnh_a1 vừa nhận phần thưởng là Mảnh tướng

Phan Phúc

Phan Phúc vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Tungoshi123

Tungoshi123 vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Béos Dũng

Béos Dũng vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Đệ Quẩy

Đệ Quẩy vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

TườngNobiEx

TườngNobiEx vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

GaRo Tuấn

GaRo Tuấn vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

GaRo Tuấn

GaRo Tuấn vừa nhận phần thưởng là 50 Vàng

Đặng Mai Hoàng Thảo

Đặng Mai Hoàng Thảo vừa nhận phần thưởng là Thẻ thử tướng 1 ngày

Đặng Mai Hoàng Thảo

Đặng Mai Hoàng Thảo vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 2~5

Đặng Mai Hoàng Thảo

Đặng Mai Hoàng Thảo vừa nhận phần thưởng là Rương Ruby 6~10

Đặng Mai Hoàng Thảo

Đặng Mai Hoàng Thảo vừa nhận phần thưởng là Mảnh trang phục